🔴Việt Nam - CH Séc | Không Gì Khác Ngoài Mục Tiêu Chiến Thắng Tuyệt Đối | FIFA World Cup Futsal 2021

Xuất bản 19 Th09, 2021
lượt xem 395 359
1 300

🔴Việt Nam - CH Séc | Không Gì Khác Ngoài Mục Tiêu Chiến Thắng Tuyệt Đối | FIFA World Cup Futsal 2021

Cùng thưởng thức trận play-off lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lebanon trước khi xem trận đấu lịch sử giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal CH Séc ở trận đấu cuối cùng tại bảng D FIFA World Cup Futsal 2021

Sports TV