VIchats US Video

Xem và tải xuống video

TIN TỨC NGƯỜI NỔI TIẾNG
TIN TỨC NGƯỜI NỔI TIẾNG

Các nhóm chương trình nổi bật:
a)Thông tin thời sự và các vấn đề chính luận về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;
b) Thông tin về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thị trường, dự báo liên quan đến sản xuất nông nghiệp;
c) Thông tin khoa giáo, đào tạo, tư vấn cho nông dân kỹ năng, kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp;
d) Các nội dung văn hoá khu vực nông thôn.

Hướng dẫn cách trồng mít, cách trồng sầu riêng, cách trồng bưởi, cách trồng cây ăn trái, cách chăm sóc, cách bón phân sầu riêng, cách bón phân cho cây mít.

Videos