VIchats US Video

Xem và tải xuống video

Yêu Máy Bay
Yêu Máy Bay

Vlog của YêuMáyBay.com, chương trình về hàng không và du lịch phát hàng ngày trên kênh VIchats Yêu Máy Bay và trang web www.yeumaybay.com.

Chương trình với nhiều thông tin thú vị liên quan đến hàng không, du lịch và dịch vụ liên quan.

Fanpage: www.fb.com/yeumaybayvn
Cộng đồng: facebook.com/groups/cdymb
Trang web: www.yeumaybay.com
TikTok: @travip
Instagram: @yeumaybay

Videos